მთავარი სიახლეები

მიღების პირობები

აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა იმედში სწავლის მსურველთათვის

დებულება

აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა იმედის 2022 წლის დებულება

შინაგანაწესი

აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა იმედის 2022 წლის შინაგანაწესი

ვიდეო სკოლის შესახებ

ფოტო გალერეა