დედის დღე

IV კლასის ღონისძიება დედის დღესთან დაკავშირებით

ინტეგრირებული ღონისძიება ქართულ და ინგლისურ ენაზე”

“თუ უკვდავების ვიპვი წყაროს პირველად დედას მიუტან პეშვით”

კლასის ხელმძღვანელი: სალომე გოგლიჩიძე


სპექტაკლი “იავნანამ რა ჰქმნა?

კლასის დამრიგებელი: სალომე გოგლიჩიძე